Projektová dokumentace

Naší projektanti kreslí projekty bytových domů s důrazem na detaily jednotlivých konstrukcí

Naší projektanti využívají nejmodernější technologie a Váš dům je vždy zpracováván v 3D modelu, kdy dostanete dle Vašich požadavku vizualizace možného řešení stavby, který se velice podobá realitě.

Součásti kompletní projektové dokumentace je také zajištění Požárně-bezpečnostního řešení stavby a Průkazu energetické náročnosti budovy, který bude odpovídat novým hodnotám po revitalizaci domu.

V případě, kdy je zapotřebí vyřídit stavební povolení, je součásti naší služby „Projektová dokumentace“ i vyřízení veškerých potřebných stanovisek na veškerých dotčených orgánech včetně samotného vyřízení stavebního povolení a následné kolaudace domu.

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech potřebných stupních a to prostřednictvím vlastního projekčního týmu. Naši projektanti pracují na základě osobní prohlídky a zaměření objektu. Veškeré potřebné detaily jsou prováděny systémově, dle komunikace s jednotlivými zástupci dodavatelů systému a technologických předpisů výrobců. Naši projektanti úzce spolupracují s realizačním týmem a dokáží tak vyřešit i složité, nestandardní situace atypických objektu.