Revitalizace domu

Správnou revitalizaci a zateplením můžete snížit své náklady na vytápění o více než 30%.

Provádíme kompletní revitalizace bytových a panelových domů. Realizujeme zateplení fasád, plochých a sedlových střech, výměnu oken a dveří, doplnění hydroizolace a opravu stávající hydroizolace domu, generální opravu domu.

Oprava a zateplení střech

Nabízíme kompletní dodávku a realizaci střešních plášťů ať už u střech plochých, sedlových nebo pultových. Naše společnost dodává jen kvalitní a certifikované materiály s vysokou odolností.

Zateplení domu

Provádíme certifikované kontaktní zateplení domu v kvalitativní třídě „A“. Zateplením fasády vašeho domu docílíte nejen úspory nákladů na vytápění, ale také účinně zabráníte přehřívání konstrukce v letních měsících a tím docílíte vyrovnání teplot v domě (včetně společných prostor). Vhodným a správně provedeným zateplením fasády můžete docílit až 30% úspory nákladů, což je při stále zvyšujících se cenách energií nezanedbatelné. Mezi nejpoužívanější izolanty patří desky z expandovaného polystyrénu EPS 70F. Pracujeme pouze s kvalitními a prověřenými dodavateli stavebních materiálu mezi které patří Caparol, Weber a Baumit.

Výměna výplni otvorů

Při výměně oken a dveří klademe důraz na kvalitu dodávaných produktů. Okna jsou na přání investora osazeny izolačními trojsky/dvojskly, standardně s teplým plastovým rámečkem Ug = 1,2 – 0,5 W/m2K. Ideální rám pro revitalizace s výškou 85 mm umožňuje bezproblémové zateplení vnější špalety o tloušťce 20 – 40 mm, čímž se dosáhne příznivé šířky připojovací spáry odpovídající správným technologickým postupům. Do společných prostor „sklepy a chodby“ se provádí instalace 5- komorového systému s izolačními 2-skly. Do bytu se instalují 6-komorové systémy s izolačními 3-skly.

Generální oprava balkónů a lodžií

Provádíme kompletní opravy balkónů a lodžií. Tyto konstrukce patří mezi nejvíce namáhaná místa na domech. Při poškození těchto konstrukci dochází zpravidla k záteku do nosné konstrukce, což má za následek degradaci samotné konstrukce. Samotná balkonová deska případná vysunutá lodžie představuje z hlediska tepelně- izolačního velký tepelný most, který řešíme kompletním zateplením celé desky včetně nového oplechování, hydroizolace s pokládkou moderního kamenného koberce a montáže nového bezpečného zábradlí ocelového či hlinikového s možnosti dodatečného zasklení.

Oprava vstupních portálu

Provádíme generální opravu vašich vstupu do domu, včetně dodávky nové Ocelove strisky s vyplní bezpečnostní sklo connex. Na podlahu případně schody aplikujeme kamenný koberec, který je ideální volbou protiskluznosti tak estetického charakteru na rozdíl od keramické dlažby.

Hydroizolace objektu

Při rekonstrukci domu nemůžeme opomenout na hydroizolaci spodní stavby. Zde je důležité si uvědomit, že zateplení fasády má význam s ohledem na funkčnost stávající izolace domu, není možné zateplovat vlhké domy. Mezi nejčastěji používané způsoby hydroizolace spodní stavby, samozřejmě spolu s nezbytným výkopem a pokládkou drenážního potrubí, je izolace svislého vnějšího zdiva asfaltovými stěrkovou hydroizolací a ochrannými souvrstvími z geotextilní tkaniny a nopové fólie, v případě zjištění větší vlhkosti případná injektáž. Po dokončení hydroizolace provádíme terénní úpravy a pokládku nových chodníků (betonové dlaždice nebo kamenný kačírek).

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací si můžete přečíst na stránce o ochraně osobních údajů.