Stavební posouzení

Komplexní prohlídka bytového domu

Co získáte:

Váš dům společně projdeme od půdy až po suterén a posoudíme každou konstrukci, po stavební stránce, tak i po energetické

Kompletní prohlídka domu a vypracování auditu domu je nezávazné a bezplatné !!!!

Tyhle veškeré informace, můžete využít na shromáždění Vašeho domu, při plánování oprav domu.